سخن ما
شهید محدت ملی

روز بیست ویک حوت { ۱۳۹۴ } هم به خاطر شهید مزاری وهم به دلیل تصمیم وفیصله  اخیر دولت افغانستان به عنوان  یک روزتاریخی درگاهشمار کشورما به ثبت رسید. دراین روزحکومت ودولت افغانستان به عنوان یک تصمیم  وفیصله تاریخی ومیهنی برای نزدیکی افکار ونگاه های اقوام و گروهای اجتماعی کشوروهم چنین برای قدر شناسی و حرمت گذاری به شخصیت نامدار وماندگار کشور شهید مزاری ؛ یک روز به یاد ماندنی تبدیل گردیده است.شهید مزاری که ... ادامه ...

آگهی و اعلانات

تبليغات شما رايگان نشر مي گردد

نه بزرگ به طالبان   !   لحظه به لحظه با نتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

من از شما مردم می خواهم که نسبت به سرنوشت تان حساس باشید و نگذارید دیگر کسی شما را فریب دهدوباسرنوشت شما معامله کند

ادامه مطلب 

ادرس سمینار شهید مزاری واندیشه حق تعیین سر نوشت ..در  لینگ  ذیل 


Tenstaاینجا چشم به راه شما هستیم  Träff

 دراستکهلم سویدن برگزاری می شود ادامه مطلب

 سمینار ،شهید مزاری واندیشه حق تعیین سر نوشت. آزادی 

نسبت به سر نوشت تان حساس باشیدادامه مطلب

https://www.facebook.com/pho


حماسه اعتصاب وفصل همدلی


 

IMG_5.507


 پاکدشت  وسالیاد رهبر شهید

?articl دختران بامیانی

سمینار .. مزاری ومنطق مقاومت


 

باکیمیاگران